U kunt bij ons kiezen uit een drietal verschillende pakketten en een starterspakket.

Onderstaande drie pakketten samen noemen wij Volledig VvE Beheer!

 • Het maken van een begroting en een realisatie voor de jaarvergadering
 • Het maken van een eenvoudige meerjarenbegroting
 • Het bijhouden van een ledenadministratie
 • Het toerekenen van de servicekosten per appartement
 • Het signaleren en bewaken van de betalingen (eventueel ook via automatische incasso’s)
 • Het, indien noodzakelijk, versturen van aanmaningen en inschakelen van derden bij wanbetaling
 • Het beantwoorden van vragen van leden over de betalingen
 • Het beheren van de bankrekeningen van de VvE, waaronder ook het betalen van rekeningen
 • Het ter hand stellen van de stukken aan de kascontrolecommissie
 • Het toegang geven van alle leden tot de beveiligde website van de VvE
 • Extra's

  • in samenwerking met enkele NVM-makelaars en internetmakelaars kunnen wij u, afhankelijk van uw woonplaats, gunstige tarieven bedingen bij taxatie of verkoop van uw woning
  • in samenwerking met een tussenpersoon kunnen wij tegen attractieve tarieven verzekeringen voor de VvE sluiten
  • wij hebben een taxateur voor herbouwwaarde in huis, zodat u goedkoop de taxatie voor de opstalverzekering kunt regelen
 • Het maken van een begroting en een realisatie voor de jaarvergadering
 • Het organiseren en leiden van de jaarlijkse ledenvergadering
 • Het verzorgen van alle correspondentie van de VvE
 • Het corresponderen met leden en derden
 • Het adviseren van de VvE omtrent akten, reglementen en andere relevante zaken
 • Het archiveren van alle VvE-stukken
 • Het geven van eenvoudig juridisch advies
 • Het geven van advies inzake verzekeringen
 • Het aansturen van derden die werkzaamheden voor de VvE uitvoeren
 • Extra's

  • In samenwerking met enkele NVM-makelaars en internetmakelaars kunnen wij u, afhankelijk van uw woonplaats, gunstige tarieven bedingen bij taxatie of verkoop van uw woning
  • In samenwerking met een tussenpersoon kunnen wij tegen attractieve tarieven verzekeringen voor de VvE sluiten
  • Wij hebben een taxateur voor herbouwwaarde in huis, zodat u goedkoop de taxatie voor de opstalverzekering kunt regelen
 • Het behandelen van alle aangelegenheden op gebied van onderhoud aan het complex zelf
 • Het jaarlijks maken van een begroting en het maken van een eenvoudige meerjarenbegroting
 • Het behandelen van (verzekerings)schades
 • In overleg met het bestuur en VvE uitbesteden van werkzaamheden en het geven van advies hierover
 • Het periodiek nalopen van het onderhoud aan het complex
 • Wij zijn bereikbaar voor spoedgevallen, ook buiten kantoortijden
 • Extra's

  • In samenwerking met enkele NVM-makelaars en internetmakelaars kunnen wij u, afhankelijk van uw woonplaats, gunstige tarieven bedingen bij taxatie of verkoop van uw woning
  • In samenwerking met een tussenpersoon kunnen wij tegen attractieve tarieven verzekeringen voor de VvE sluiten
  • Wij hebben een taxateur voor herbouwwaarde in huis, zodat u goedkoop de taxatie voor de opstalverzekering kunt regelen

Starterspakketten

Starterspakket: Eenvoudig bij Verkoop

Dit starterspakket is uitsluitend voor kleine VvE’s, die bij verkoop tegen de wettelijke vereisten lopen en deze geregeld willen hebben.

Waaruit bestaat het pakket?

 • Regelen KvK-inschrijving
 • Het maken van notulen van een schriftelijke eerste jaarvergadering, waarin het bestuur wordt gekozen en de budgetten worden goedgekeurd
 • Het maken van een begroting
 • Het maken van een eenvoudige meerjarenbegroting

Starterspakket: Uitgebreid bij een Nieuwe VvE

Dit pakket is voor nieuwe verenigingen die eenmalig hulp nodig hebben bij het opstarten van een VvE.

Waaruit bestaat het pakket?

 • Het pakket wordt in samenspraak met u op maat gemaakt.